Bezoek, altijd gezellig!

Er is natuurlijk vaak bezoek voor de puppy’s en dat is heel gezellig!
Ook voor Josje is natuurlijk aandacht, ook Jannie en Jopie krijgen aandacht.
Bezoek brengt vaak iets mee: soms voor ons, soms voor Josje, Jannie en Jopie, soms voor de pups, soms voor allemaal!
Zaterdag kregen we een mooie tekening!
Je kunt een paar leuke foto’s zien van het bezoek van zaterdag en
ook van de mooie tekening zien bij: Pups – nest 4 Josje – nestfoto’s